Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 7.11.2020