Smlouva o dílo – oprava stávající budovy hasičské zbrojnice ve Zboží