Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje