Výsadba lip a třešní u hřbitova v Úbislavicích

Zastupitelstvo obce rozhodlo po odstranění starých houbou napadených lip u hřbitovní zdi v Úbislavicích o výsadbě nových stromů. Zároveň bylo rozhodnuto o odstranění náletových dřevin a kultivaci plochy podél cesty nad hřbitovem pro výsadbu třešní. Původní termín výsadby lip byl naplánován na 21.6.2020 u příležitosti připomínky 300-letého výročí existence kamenného kostela Narození Panny Marie v Úbislavicích vystavěného v letech 1712 – 1720 na místě dřevěného kostela. Oslavy však byly zrušeny z důvodu infekce covid-19.

Celkem bylo zakoupeno pět třešní, tři lípy velkolisté a kleč borovice.

Obec na zakoupení stromků získala nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 12 tis. Kč. Vlastní výsadba proběhla v sobotu dne 14.11.2020.

Výsadba stromků u hřbitova navazuje na obnovu objektu „Mádlovy stodoly“ a opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého.

Výsadba lip a třešní u hřbitova v Úbislavicích