Zápis z 3. schůze finančního výboru zastupitelstva