Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce