Program 18. zasedání zastupitelstva obce v pondělí 21.12.2020 od 17.00 hodin