Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování odpadů