Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o regulaci hlučných činností