Oznámení o zveřejnění

NOVOPACKO, dobrovolný svazek obcí, Nová Paka , oznamuje ve smyslu § 39 odst. 5 a § 39 odst. 7 (resp. § 16 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2020, schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 – 2026.

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění