Zápis ze 4. schůze kontrolního výboru zastupitelstva