Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané,

rád bych tímto poděkoval všem, kteří i v této těžké době dle svých možností přispěli na dobrou věc v rámci Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Jičín.

Ve dnech 4. až 22. ledna 2021 jste do třech označených a zapečetěných pokladniček, jenž byly umístěny v místní prodejně potravin, na poště a na Obecním úřadě v Úbislavicích,  přispěli na dobrou věc celkem 5 659 Kč.

Vám všem patří poděkování.

Těším se na vaši spolupráci v roce 2022.

Tomáš Samler

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Štítek vytvořen: