Pár základních dat o SDH Úbislavice

Sbor dobrovolných hasičů Úbislavice byl založen před 125. lety dne 12. ledna roku 1896.

Po celá ta dlouhá léta nepřerušil svou činnost. Přežil úpadek mnohých sborů za světových válek i za éry „budování socialismu“. Bylo to proto, že měl vždy ve svém středu osobnosti, které nelitovaly obětovat své soukromí, dokázaly ostatní nadchnout a vždy získat nové mladé členy, kteří činnost sboru opět pozdvihli. Prostí členové sboru vždy pro sbor žili a byli ochotni věnovat na jeho činnost  i část z toho mála, co sami měli. Sbor vždy plnil účel, ke kterému byl ustaven. Úbislavští hasiči zasahovali mnohokráte i mimo území obce. Starali se rovněž o kulturní činnost v obci. Tento odkaz zachycený ve dvou kronikách činnosti sboru zavazuje současnou generaci.

Své sídlo má sbor v hasičské zbrojnici postavené před půl stoletím. Ve zbrojnici jsou v přízemí dvě garáže a v poschodí se nachází společenská místnost. V roce 2009 dostala zbrojnice díky investici obecního úřadu spojené se získanou dotací z programu obnovy venkova „nový kabát“. Vyměněna byla okna, rekonstruovala se střecha a ochranný nátěr dostala i fasáda. Na jaře roku 2013 jsme získali z Nové Paky starší vozidlo Škoda 706 CAS 25, jenž bylo zařazeno do výzbroje jednotky hasičského sboru. V průběhu prázdnin a podzimních měsíců téhož roku byla provedena svépomocí za finanční spoluúčasti obce Úbislavice rekonstrukce společenské místnosti a dále drobné stavební úpravy v garážích spojené s umístěním hasičského vozu. V letech 2016 – 2017 probíhala postupná generální oprava vozidla CAS a v garáži bylo zbudováno sociální zařízení a šatna pro členy jednotky. Dalšími drobnými úpravami prošla i společenská místnost.

Sbor má ve své výzbroji činnou původní hasičskou koňskou stříkačku z roku 1895, používanou dnes již jen pro slavnostní příležitosti. Ve schopnosti uhasit požár však může směle soutěžit s mnohem mladšími stroji. Dále sbor stále vlastní i první motorovou stříkačku firmy Ebrt, která byla zakoupena v roce 1937. Tato však není v provozu.

Současnou technikou určenou k zásahu je cisterna Š 706 CAS 25 a dva přívěsy vybavené stroji PS 12 (jeden SDH a jeden Jednotky SDH).  Dále další jednorázová hasební technika.

 

 Sbor dobrovolných hasičů Úbislavice čítá k 1.1.2021 celkem 49 členů, z toho 38 mužů, z toho 1 přispívající, a 11 žen.

Po nových volbách je od roku 2019 výbor sboru 10 členný v tomto obsazení:

starosta:                       Tauchman Josef  ml.

velitel:                          Knap Josef st.

jednatel:                       Brádle Jiří

pokladník:                    Bajer Jaromír

preventista:                  Kuboň Martin

členové výboru:           Samler Milan st.

Čáslavský Jan – strojník

Typlt Milan – strojník

Plachý Ivan

Samler Milan ml.

Nejstarším členem sboru je br. Adolf Sacher, který letos dne 9.10. oslaví již 83.-té narozeniny. Dne 9. února oslaví 78 let br. Vlastimil Samler. Dne 17. února br. Jiří Vejběra výročí 73 let, dne 27. dubna pak br. Josef Zajíc rovněž výročí 73 let, dne 8. září br. Zdeněk Vít st. 76 let a konečně na Silvestra br. Jiří Brádle 74 let. Všem přejeme do dalších let stálé zdraví a děkujeme za dosavadní dlouholetou činnost u sboru.

Naopak nejmladšími „dospělými“ členy jsou letos 16.-letí Anička Typltová, Adam Bajer, Fanda Nosek a Pavel Vojtíšek ml.

V předešlém roce jsme se bohužel rozloučili s br. Josefem Tauchmanem, který nás opustil dne 19.7.2020. Br. Tauchman byl členem sboru od roku 1968.

Nejdéle činným členem sboru byl br. Josef Knap, cestář z Úbislavic a děda nynějšího velitele Josefa Knapa, jenž byl členem sboru pro nás neuvěřitelných a již pravděpodobně nikdy nenapodobitelných  78 let.

Současný věkový průměr členů sboru je okolo 42 let.

Více o historii a činnosti sboru najdete v přehledu „Od roku 1896 po dnešní časy“ z roku 1996 a ve „Fotogalerii“

Pár základních dat o SDH Úbislavice