Program 19. zasedání zastupitelstva obce dne 17.2.2021 od 18.00 hodin