Informace o skončení platnosti smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stav a Úbislavice

Obecní úřad Úbislavice vyzývá všechny nájemce k uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu hrobového místa.  Vaše smlouva již vypršela v roce 2020, od jejího sepsání uplynulo více než 10let. Je nutné podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít novou smlouvu nebo dodatek o nájmu hrobového místa. Smlouvu je možné uzavřít osobně v kanceláři obecního úřadu.        

Informace o skončení platnosti smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stav a Úbislavice