Oznámení o seznámení se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stav