Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích