Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje