Řád veřejných pohřebišť v působnosti obce Úbislavice