Zápis ze 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce