Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 6.11.2021