24. zasedání zastupitelů obce v pondělí 20.12.2021 od 18.00 na OÚ