Smlouva o dílo – Infrastruktura pro 4 RD na parc.č. 780/2-6 k.ú. Stav