Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 4.6.2022