Třídění a ukládání odpadů

Vážení spoluobčané,

                         poslední dobou nám opět vznikají velké problémy se tříděním komunálního odpadu. Sběrné nádoby jsou přeplněné veškerým druhem odpadů, který lze bez problému umístit do nádob na sklo, papír, Pet lahve nebo pytlů na tetrapak a plasty. Někteří si bohužel pletou komunální odpad s dalšími druhy odpadů, o které se ale musí ale postarat sami. Stavební odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a velkoobjemový odpad můžete dovézt na třídírnu do Nové Paky a to pondělí, úterý, čtvrtek 6.00 – 14.30, středa, pátek 6.00 – 17.00, v sobotu od 9.00 – 12.00. Připomínáme definici, která určuje, že komunální odpad je složka, která zůstává po vytřídění využitelných a nebezpečných složek objemného odpadu. Je nehospodárné vkládat do klecí poloprázdné pytle a je velice hloupé vkládat do těchto odpad, který sem nepatří. Rovněž je nepochopitelné a velice sobecké odložit odpad, který není zahrnut do komunálního vedle kontejneru. I toto musí za vás někdo uklidit! Komunální služby odvezou pouze to, co je vloženo do kontejneru! Odpad, který ponecháte mimo kontejner lze kvalifikovat jako založení černé skládky, což je z hlediska zákona nepřípustné. Zamyslete se každý sám, zda děláte vše pro to, aby poplatky za svoz komunálního odpadu zůstaly na stejné úrovni. Existuje i možnost, jako to udělaly některé obce v okolí, navýšit daň z nemovitosti tak, aby tato veškeré náklady odpadového hospodářství pokryla. Toto opatření je ale pro některé občany diskriminující. V současné době dochází ke zdražení nejen svozu komunálního odpadu a bylo by pro Vás určitě nepříjemné, kdyby došlo opět k navýšení poplatků i ze strany obce. Apelujeme proto tímto na Vás občany, chataře a chalupáře, dodržujte zavedená pravidla v oblasti třídění odpadů. 

                                                                          Děkujeme OÚ Úbislavice

Třídění a ukládání odpadů