Vyložení dokončeného katastrálního operátu Česká Proseč k nahlédnutí