Výzva k podání nabídky – Oprava hřbitovní zdi a márnice u kostela sv. Petra a Pavla ve Stavu