Program 28. zasedání zastupitelstva obce – pondělí 12.9.2022 od 18.00 hodin na OÚ