Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 17.10.22