Naháňka na divoká prasata – sobota 22.10.2022

Vážení spoluobčané,
MS Jahodnice pořádá v sobotu 22.10.2022 rozáhlou celodenní naháňku na divoká prasata. Jedná se o oblast Zboží – Tužín – Stav.
Myslivci zdvořile prosí o omezení pohybu v lese v této oblasti, ideálně vůbec nevstupovat, zejména pak se psy nebo na koni.

Tedy na houby až v neděli…

Naháňka na divoká prasata – sobota 22.10.2022