Informace o době a místě konání voleb prezidenta České republiky