Přehledná tabulka pro placení poplatku za svoz komunálního odpadu od roku 2023

Vážení spoluobčané,
prosím vás o úhradu poplatků za odpady pro 2023. Ti kteří mají pejsky tak prosím i o úhradu za ně.

Výši poplatků držíme na úrovni roku 2022, tedy poplatky se nezvyšují.

Odpady je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem podle instrukcí v připojeném souboru.

PLACENÍ POPLATKU ZA SVOZ ODPADŮ OD ROKU 2023

Placení poplatků

Děkuji
Ivan Plachý, starosta

Přehledná tabulka pro placení poplatku za svoz komunálního odpadu od roku 2023