Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – volba prezidenta 2023