Autor: Milan Samler

Zveřejnění OZV a nařízení obce ve sbírce právních předpisů USC dle zák. č. 35/2021 Sb.

priloha_1082773886_0_zverejneni Vyhláška č. 1_94 priloha_1082785025_0_zverejneni – 2_2022 – nařízení, kterým se ruší vyhláška vydaná v přenesené působnosti priloha_1082986060_0_zverejneni Nařízení č 3_2022, kterým se ruší vyhláška 1_94 priloha_1082485223_0_zverejneni – Vyhláška 1/2022 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí priloha_1082517970_0_zprava

Zveřejnění platných OZV a nařízení obce ve sbírce právních předpisů USC dle zák. č. 35/2021 Sb.

Zveřejnění platných obecně závazných vyhlášek obce Zveřejnění platných nařízení obce   příloha_994805111_- doklad o zveřejnění – vyhláška 1_2021 příloha_994806866_- doklad o zveřejnění – vyhláška 2_2021 příloha_994810071_- doklad o zveřejnění – vyhláška 1_2020 příloha_994814627_- doklad o zveřejnění – vyhláška 4_2020 příloha_994818344_-