Autor: Milan Samler

Informace o výzvě k předkládání žádostí o dotaci pro drobné podniky

Místní akční skupina MAS Brána do Českého ráje, o.s. vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektů. V této výzvě budou přijímány projekty naplňující podnikatelské fiche: zemědělství, cestovní ruch a nezemědělské podnikání. Fiche, podmínky dotace, formulář  žádosti a ostatní přílohy jsou zveřejněny

Slavnost svěcení zvoničky v Úbislavicích

Slavnost svěcení zvoničky v Úbislavicích

Vážení spoluobčané, rodáci a přátelé V sobotu dne 15.9.2012 se za účasti vzácných hostů, hejtmana Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France a Jeho Excellence Monsignora Josefa Kajneka, pomocného biskupa a generálního vikáře královéhradecké diecéze, konalo v Úbislavicích slavnostní vysvěcení znovuobnovené zvoničky u místní

Programy zasedání zastupitelstva obce r. 2012 – 2014

Program zasedání zastupitelstva obce 22.2.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 2.4.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 13.6.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 23.7.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 24.10.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 3.12.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 19.12.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 6.3.2013