Autor: Miloš Urban

Třídění a ukládání odpadů

Vážení spoluobčané,                          poslední dobou nám opět vznikají velké problémy se tříděním komunálního odpadu. Sběrné nádoby jsou přeplněné veškerým druhem odpadů, který lze bez problému umístit do nádob na sklo, papír, Pet lahve nebo pytlů na tetrapak a plasty. Někteří