Oznámení

Prodejna potravin

Vážení spoluobčané, oznamujeme, že počínaje 1. únorem 2013 bude znovu otevřena prodejna smíšeného zboží v Úbislavicích. Nový provozovatel prodejny oznámil otevírací dobu v zimním období prozatím takto: pondělí a středa 8.00 – 12.00 hodin, pátek 8.00 – 16.00 hodin. V

Informace o výzvě k předkládání žádostí o dotaci pro drobné podniky

Místní akční skupina MAS Brána do Českého ráje, o.s. vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektů. V této výzvě budou přijímány projekty naplňující podnikatelské fiche: zemědělství, cestovní ruch a nezemědělské podnikání. Fiche, podmínky dotace, formulář  žádosti a ostatní přílohy jsou zveřejněny