Vyhlášky a místní poplatky

Zveřejnění platných OZV a nařízení obce ve sbírce právních předpisů USC dle zák. č. 35/2021 Sb.

Zveřejnění platných obecně závazných vyhlášek obce Zveřejnění platných nařízení obce   příloha_994805111_- doklad o zveřejnění – vyhláška 1_2021 příloha_994806866_- doklad o zveřejnění – vyhláška 2_2021 příloha_994810071_- doklad o zveřejnění – vyhláška 1_2020 příloha_994814627_- doklad o zveřejnění – vyhláška 4_2020 příloha_994818344_-

Informace o místních poplatcích pro rok 2021 a způsobu placení

Výše poplatků: www.ubislavice.cz/ Rychlá kalkulačka výpočtu výše poplatku 2021 Placení poplatků bezhotovostně: www.ubislavice.cz/ Placení poplatku bezhotovostně – rok 2021 Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích: www.ubislavice.cz/ Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za provoz systému shromažďování a likvidaci odpadu 3-2020

Rychlá „kalkulačka“ výpočtu výše poplatků 2021

A)      Poplatek ze psů Poplatek činí za kalendářní rok: za psa                                                                                                            50 Kč za každého dalšího psa                                                                              50 Kč Splatnost: 30. dubna daného kalendářního roku.   Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je: 1)