Obecní úřad

Název

    Obec Úbislavice

Důvod a způsob založení

   Obec Úbislavice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka a od roku 1990 vystupuje v právních vztazích v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění (dále jen „zákona o obcích“), svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 35 a § 61 zákona o obcích, v platném znění).

Organizační struktura

  • Zastupitelstvo
    • Finanční výbor zastupitelstva
    • Kontrolní výbor zastupitelstva
  • Starosta
   • Místostarosta
   • referent – účetní
   • JSDH – velitel

Úřední hodiny

Pondělí 14:00 – 18:00
Středa 14:00 – 18:00

Kontakty

Kód QR - Kontakty Úbislavice Úbislavice 53, PSČ 507 92 Úbislavice
Telefon / fax: 493 796 122

E-mail, e-podatelna: urad@ubislavice.cz
http: www.ubislavice.cz

IČ: 00272264
ID datové schránky: nchbsgm

Starosta

   Mgr. Ivan Plachý
mobil: 736 173 373
E-mail: starosta@ubislavice.cz

Místostarosta

  Ing. Vítězslav Dufek
mobil: 776 280 028
E-mail: mistostarosta@ubislavice.cz

Bankovní spojení

Číslo účtu: 1160439359/0800
(CZ86 0800 0000 0011 6043 9359)

Další kontakty

Zastupitelstvo, zápisy ze zasedání ZO 

Výbory zastupitelstva, zápisy ze schůzí výborů

Informace na vlastní stránce Zastupitelstvo 2018 – 2022

Dokumenty

Veškeré hlavní dokumenty jsou k dispozici na vlastní stránce Úřední deska.

Rozpočet

Rozpočet je k dispozici na vlastní stránce Rozpočet.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Informace jsou k dispozici na vlastní stránce Obecní vyhlášky.

Smlouvy

Smlouvy uzavřené obcí na vlastní stánce Smlouvy

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se podávají:

 1. ústně v kanceláři úřadu v době úředních hodin
 2. písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu:
  • Obec Úbislavuce
   se sídlem obecního úřadu
   Úbislavice 53
   507 92 Úbislavice
 3. e-mailem:  urad@ubislavice.cz
 4. datovou schránkou: nchbsgm
 5. telefonicky na tel. čísle: 493 796 122

Výroční zpráva za rok 2021 dle zák. 106/1999 Sb.

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Sdělení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Informace o shromažďovaných osobních údajích

Sazebník úprav za poskytování informací

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz.