Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Úbislavice
Obec ÚbislaviceČeská Proseč,
Chloumek, Stav,
Štěpanice, Zboží

Historie

Obec Úbislavice se rozkládá asi 5 km jihozápadně od Nové Paky v údolí potoka Ořešky. Obec s průměrnou nadmořskou výškou 328 m. n. m. se od června 1964 skládá z částí Úbislavice, Chloumek, Zboží, Stav, Štěpanice a Česká Proseč. Tyto vsi byly po staletí přifařeny a přiškoleny k Úbislavicím.

První písemná zmínka o Úbislavicích pochází z roku 1357. Osídlení zde ale vzniklo patrně již v první polovině 14. století. O nejstarší historii obce se mnoho pramenů nedochovalo. Lepší představu o dějinných událostech začínáme mít až v průběhu
19. století, kdy byla obec dvojjazyčná. Zároveň ale již v tomto století proběhlo rychlé počeštění místních německých rodin skrze přivdavší se česky hovořící manželky.
Na počátku 20. století pak byla obec již veskrze českou.

Nejznámějším rodákem je významný český bohemista prof. Jan Gebauer, který se
mj. společně s Jaroslavem Gollem a Tomášem G. Masarykem zapojil do bojů o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Do dnešní doby se v obci dochovalo několik roubených chalup, množství soch a křížů a také kostel Narození Panny Marie z let 1712/20, respektive 1851.

Jak je patrno již ze jména, vznikla tato osada na místě vysekaného lesa a byla připojena k Úbislavicím. Česká Proseč byla do roku 1869 samostatnou obcí teprve později byla připojena k Úbislavicím. V této době měla 149 obyvatel..

Roku 1920 čítala 20 domů se 107 obyvateli. V současné době má obyvatel 12.

Na západním okraji České Proseče stojí zděná kaplička s lipami. Stáří lip se odhaduje na 350 resp. na 120 let. Kaplička má obdélníkový vnitřní prostor uzavřený dřevěnými vyřezávanými dveřmi. Uvnitř je sousoší Piety, které znázorňuje Pannu Marii, držící na klíně Krista sejmutého z kříže.

Původ kapličky nelze zjistit, ale stáří se odhaduje na 350 let. Tato je majetkem obce a je řádně udržována.

Na cestě do Nové Paky, jak je uvedeno v soupise soch úbislavické farnosti z r. 1836, stojí po levé ruce sloup z kamene, dva sáhy vysoký, s postavou sv. Veroniky. Památka byla opravena v r. 1876 a v r. 1913. V roce 1953 byl sloup poražen kládami. Sošku z vnitřku převzal ONV, zakázal však znovupostavení sloupu. Prosečtí občané sice žádali Státní památkový úřad, aby se zasadil o obnovení sloupu, ale liknavostí tohoto úřadu v Praze celá věc usnula a snaha českoprosečských zůstala bez výsledku. Dřevěná soška sv. Veroniky se nyní nachází v Podkrkonošském muzeu v Nové Pace a kolem roku 1980 byla restaurována.

Uprostřed vesnice stojí sousoší sv. Trojice, které spočívá na tříbokém podstavci. Znázorňuje Boha Otce sedícího, vedle něho Syna, který v pravé ruce drží kříž a nad nimi se vznáší Duch Svatý v podobě holubice. Na pravém sloupku je jméno sochaře J.Říha Stav.

V blízkosti sousoší se nalézá dřevěná zvonička s kuželovou stříškou. Do této byl slavnostně umístěn nový zvonek, který byl nově odlit a u příležitosti 80. výročí založení sboru dobrovolných hasičů vysvěcen Mons. Karlem Otčenáškem v červenci r. 2005.

Česká Proseč má společně se Štěpanicemi činný sbor dobrovolných hasičů.

Osada Štěpanice se nalézá na západ od Nové Paky, pod hradem Kumburk. Tento byl původně strážní tvrzí založené při obchodní stezce ve 13. století. Osudy hradu i panství ovlivňovaly po celá staletí život obcí, které náležely do jeho poddanství. První písemná zmínka o osadě Štěpanice pochází z roku 1542. Štěpanice byly původně osadou obce Zboží, od roku 1961 patří pod obec Úbislavice. Statistiky z roku 1921 uvádějí, že v této době žilo ve Štěpanicích 81 obyvatel. V roce připojení pod Úbislavice zde bydlelo 40 osob,  současném čase má tato obec obyvatel 13.

Z památek stojí za zmínku socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí uprostřed osady při obecní cestě. Na podstavci je vytesán letopočet 1753. Zakladatel a rovněž i sochař nejsou známi. Štěpanice jsou v současnosti vyhledávány hlavně v letním období a to kvůli rybníku, který se zde nachází. Je hojně využíván jak domácími chalupáři a chataři, ale i lidmi z blízkého okolí.

Štěpanice mají sbor dobrovolných hasičů, který byl kolem roku 1975 spojen s Českou Prosečí a nyní tento sbor vykazuje dobrou činnost.

Obec

Rychlý kontakt

Úbislavice 53
507 92 Úbislavice
IČ: 00272264
Datová schránka: nchbsgm
Telefon: 493 796 122
E-mail: urad@ubislavice.cz

QR kód

Počasí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

Svátek a výročí

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:56

Slunce zapadá:20:53

Úbislavice a okolí